Cam kết khách hàng thông tin bảo mật.


1- Target item và thông tin thập phân phạm vi

Cơ sở thông tin của khách hàng được thu thấp chỉ được sử dụng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và điều hành khách hàng

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ sử dụng cho nội bộ Xưởng may Đồ bộ 3K gửi hướng dẫn sử dụng và thiết lập khách hàng

3- Thông tin lưu trữ thời gian

1 year from when customer are not contact more.

4- Thu thập đơn vị địa chỉ và cá nhân thông tin quản lý

Địa chỉ: 174/2 Bình Thới, Phường 04, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa cá nhân dữ liệu của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về [email protected] để yêu cầu chỉnh sửa cá nhân dữ liệu thông tin

6- Cam kết khách hàng cá nhân bảo mật

Mọi dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Xưởng May Đồ Bộ 3K hoạt động .

[khoảng trống]